by Tin Nguyen | Th7 20, 2019

Từ lâu giao dịch vàng không phải là một chủ đề dễ dàng bởi thứ kim loại này không d…

by Tin Nguyen | Th7 20, 2019

Khi nói đến trading, chúng ta thường nhắc đến 2 loại phân tích đó là phân tích cơ bản và…

by Tin Nguyen | Th7 19, 2019

Nếu bạn mới tham gia thị trường ngoại hối và không biết phải tìm các thông tin về thị trường…

by Tin Nguyen | Th7 18, 2019

Trong thị trường đầu tư ngoại hối hay đầu tư forex bao gồm rất nhiều rủi ro. Đơn giản, nếu…

by Tin Nguyen | Th7 18, 2019

Một nền tảng giao dịch hữu ích khác không kém MT4 dành cho các trader đó là cTrader, dù rằng…

by Tin Nguyen | Th7 17, 2019

Nhiều bạn nghĩ trading là khô khan, nó là một môn nghệ thuật, đừng nhìn vào những lợi nhuận đều…

by Tin Nguyen | Th7 16, 2019

Rất nhiều trader khi giao dịch không biết tính Lot quy ra bao nhiêu tiền, hoặc biết tính những cũng…

by Tin Nguyen | Th7 16, 2019

Khi bạn đã là trader thì điều bạn sợ nhất có lẽ rất nhiều thứ, trong đó có slippage, hiện…

by Tin Nguyen | Th7 15, 2019

Thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng, các mô hình giá là vô cùng quan…

by Tin Nguyen | Th7 15, 2019

Một trong những hệ thống được sử dụng khá nhiều trong giới trader, đó là martingale. Tuy hệ thống martinga…