fbpx

Phân tích chiến lược giao dịch CAD/CHF 02/10/2019
02/10/2019
1. Phân tích xu hướng biểu đồ H4 Biểu đồ CAD/CHF khung H4 CAD/CHF đã có 1 cú pump khá mạnh trong phiên hôm nay.…
Scroll Up