HFM
Vàng tăng mạnh sau tin NF

Về cơ bản Sáng nay giá vàng tiếp tục tăng mạnh lên 1893, tiếp nối đà tăng mạnh vào cuối tuần trước sau tin NF và tỷ lệ thất nghiệp…