BDSWISS
3 lý do để mua EUR / USD

– EUR / USD hình thành mô hình nêm giảm – Sự phân kỳ RSI tăng hỗ trợ một đợt bật lên – Lạm phát cao hơn nhiều ở Mỹ…