BDSWISS
Nhận định GBPUSD ngày 11/5

GBP / USD đã được giao dịch trong một phạm vi chặt chẽ trên 1,2300 vào thứ Tư sau khi kết thúc ngày đầu tiên của tuần hầu như không…