Nhận định USD/JPY ngày 6/7

Về cơ bản Năm 2022 hóa ra là năm đột phá của cặp JPY. Đồng yên giảm giá so với các đồng tiền khác, với nhiều nhà giao dịch cho…