fbpx

by Nguyen Den | Th4 25, 2019

EURO/USD Xu hướng: Tăng lên lại.  Ưu tiên mua EURO/USD với target tại các mức cản trên và SL dướ…

by Nguyen Den | Th4 23, 2019

EURO/USD Xu hướng: Giảm.  Ưu tiên bán EURO/USD với target tại các mức cản bên dưới. Mức cản trên: R1:…