HFM
Phân tích EURUSD GOLD ngày 24/05/2019

Phân tích EURUSD EURUSD đã có 1 cú hồi ngoạn mục vào ngày hôm qua ngày 23. Đặc biệt, nến ngày 23 đã đóng trên 1.118, EU cũng đang tìm…