Equity là một thuật ngữ kinh tế quan trọng, tuy nhiên, tùy vào mỗi ngữ cảnh và mỗi lĩnh vực cụ thể mà có những định nghĩa khác nhau về Equity. Nếu như trong nghiệp vụ mua bán chứng khoán, Equity là giá trị của tất cả chứng khoán có trong tài khoản của nhà đầu tư, sau khi đã trừ đi hết các khoản nợ của công ty môi giới; hay trong một doanh nghiệp, Equity là tất cả các số vốn thuộc về cổ đông, bao gồm vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác; hay trong bất động sản, Equity được định nghĩa là chênh lệch giữa giá trị thị trường hiện tại của tài sản và nợ thế chấp phải trả (nếu có) sau khi chủ sở hữu bán tài sản đó đi…Vậy thì trên thị trường forex, Equity được định nghĩa như thế nào và nghiên cứu về equity có ý nghĩa ra sao đối với nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ trong bài viết này.

Equity trong forex là gì?

Đối với nhà đầu tư forex, có lẽ sẽ không quá xa lạ vì các bạn luôn nhìn thấy nó mỗi khi mở phần mềm giao dịch lên. Trên phần mềm MT4, Equity xuất hiện cùng với một số khái niệm khác tại khung Terminal, mục Trade, là nơi mà nhà đầu tư sẽ theo dõi tình hình tài khoản hiện tại và các lệnh giao dịch đang mở.

Trước khi đi vào khái niệm Equity trong forex, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số khái niệm liên quan đến Equity:

  • Balance (Số dư): là số tiền hiện có trong tài khoản giao dịch. Khi mở một tài khoản mới, balance chính là số tiền nạp vào tài khoản lần đầu tiên. Khi mở các lệnh giao dịch mới, giá trị của Balance sẽ không thay đổi, chỉ khi nhà đầu tư đóng một hoặc nhiều lệnh lại thì Balance sẽ được cập nhật bằng cách cộng thêm phần lợi nhuận của lệnh thắng và trừ đi phần lỗ của lệnh thua. Balance cũng sẽ thay đổi nếu các bạn có giao dịch nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc rút tiền ra.

Ví dụ: Balance hiện tại là 500$ và không có lệnh nào đang mở. Sau khi mở 2 lệnh, một lệnh đang thắng 10$ và một lệnh đang thua 7$ thì Balance vẫn là 500$, nhưng 500$ này chỉ là số dư tạm thời của tài khoản cho đến khi các bạn đóng một trong hai hoặc cả hai lệnh.

  • Margin, Used Margin: Margin (ký quỹ) là số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư cần phải đặt cọc để có thể mở được một vị thế mới (lệnh mới). Used Margin là tổng số tiền ký quỹ của tất cả các lệnh đang mở. Để tìm hiểu kỹ hơn về các khái niệm này, các bạn có thể tham khảo bài viết Margin là gì? Margin call là gì?
  • Unrealized Profit/Loss (Lợi nhuận/thua lỗ chưa thực hiện) hay Floating Profit/Loss (Lợi nhuận/thua lỗ thả nổi): là lợi nhuận/thua lỗ của các lệnh giao dịch đang mở. Đây chính là số tiền tăng lên hoặc giảm đi của Balance khi đóng các lệnh đang mở.

  • Equity là gì?

Equity (vốn chủ sở hữu) trong forex chính là giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch. Equity là tổng của số dư tài khoản (Balance) với lợi nhuận/thua lỗ chưa thực hiện (Unrealized Profit/Loss) của tất cả các lệnh đang mở.

Equity = Balance + Unrealized Profit/Loss

Vì Unrealized Profit/Loss thay đổi liên tục nên giá trị của Equity cũng thay đổi liên tục, chính vì thế, trong forex, Equity còn được gọi là vốn tức thời.

  • Mối quan hệ giữa Equity và Balance

Khi không có lệnh giao dịch nào đang mở, tức là Unrealized Profit/Loss bằng 0, khi đó Equity cũng chính là số dư (Balance) của tài khoản.

Ngược lại, khi có một hoặc nhiều lệnh đang mở thì Equity bắt đầu thay đổi, nếu giao dịch đang có lãi (tổng lợi nhuận của lệnh thắng lớn hơn tổng lỗ của lệnh thua) thì Equity sẽ lớn hơn Balance, giao dịch đang thua lỗ thì Equity sẽ nhỏ hơn Balance.

Ví dụ: Khi bạn nạp 500$ đầu tiên vào tài khoản giao dịch thì: Balance = 500$.

  • Nếu chưa thực hiện giao dịch nào thì Equity = Balance = 500$.
  • Nếu có 2 lệnh đang mở, một lệnh đang lời 10$ và một lệnh đang lỗ 4$ thì lúc này, Unrealized Profit/Loss = +6$, nên Equity = 506$. Balance vẫn là 500$.
  • Khi đóng cả 2 lệnh vào thời điểm đó thì Equity = Balance = 506$.

Trong khi Equity phản ánh giá trị thực của tài khoản giao dịch thì Balance chỉ thể hiện được số dư tạm thời, nên trong forex, nghiên cứu về Equity quan trọng hơn nhiều so với Balance.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu về Equity trong forex

Như đã nói, Equity thể hiện giá trị thực của tài khoản nên nó là một thước đo quan trọng, phản ánh “tình trạng sức khỏe” của tài khoản giao dịch của bạn. Một giá trị Equity cao hơn số dư Balance sẽ cho biết nhà đầu tư đang thành công với các giao dịch đang mở của mình, ngược lại, Equity thấp hơn Balance và giảm dần chứng tỏ chiến lược giao dịch của bạn đang thất bại, thị trường đang chống lại bạn và có nguy cơ tài khoản sẽ bị cháy.

Một trong những khái niệm liên quan trực tiếp đến Equity và ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch của nhà đầu tư chính là Margin Call (lệnh gọi ký quỹ).

Khi có lệnh giao dịch đang mở, dựa vào lợi nhuận hoặc thua lỗ mà hệ thống sẽ tính toán cho bạn số tiền còn lại trong tài khoản mà các bạn có thể dùng để mở một lệnh giao dịch mới, khái niệm đó chính là Free Margin.

Free Margin = Equity – Used Margin. Sở dĩ sử dụng Equity trong công thức này mà không phải Balance là bởi vì Equity mới là số tiền thực có của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Balance chỉ là số dư tạm thời chưa kết chuyển lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Margin Level = (Equity/Used Margin)*100%. Khi Equity = Used Margin, tức là Margin Level = 100%, lúc này, Free Margin  = 0. Nhà đầu tư không thể mở thêm bất kỳ một lệnh mới nào nữa cả. Khi Margin Level giảm xuống dưới 100% (tùy vào mỗi sàn forex sẽ quy định một tỷ lệ khác nhau) thì Margin Call xuất hiện, yêu cầu nhà đầu tư nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc đóng bớt các vị thế đang thua lỗ. Nếu nhà đầu tư không thực hiện một trong 2 công việc đó và các lệnh tiếp tục bị thua lỗ, Margin Level tiếp tục giảm xuống một tỷ lệ rất thấp (thường là 30%) thì sàn forex sẽ tự động đóng tất cả các lệnh đang mở của bạn lại (lúc này gọi là Stop out).

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về Margin Call và Stop out qua các bài viết sau:

Nếu không duy trì Equity ở một mức đủ cao thì khả năng Margin Call, thậm chí là Stop out sẽ xảy ra, điều này không một nhà đầu tư nào muốn cả.

Làm thế nào để cải thiện Equity trong forex?

Cải thiện Equity chính xác là việc duy trì vốn chủ sở hữu ở một mức đủ cao. Mục đích quan trọng nhất của việc này vẫn là tăng lợi nhuận, thứ hai là tránh Margin Call và Stop out. Làm gì để tránh Margin Call và Stop out thì các bạn có thể tham khảo 2 bài viết trên, ở đây chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc cải thiện Equity bằng cách quản lý tốt Unrealized Profit/Loss (Lợi nhuận/thua lỗ chưa thực hiện).

Các vị thế đang mở ảnh hưởng rất lớn đến Equity bởi các khoản lời/lỗ chưa thực hiện (chưa kết toán). Một nguyên lý xảy ra trên thị trường forex đó chính là một lệnh đang thua lỗ chưa chắc nó sẽ mãi thua lỗ vì khả năng thị trường sẽ đảo chiều và cứu vớt lệnh của bạn, và một lệnh đang có lời chưa chắc nó sẽ không trở nên thua lỗ.

Những nhà giao dịch thua lỗ hoặc nhà đầu tư mới, với tâm lý “sợ thua” và không cam tâm bị mất tiền, họ thường duy trì các lệnh đang thua lỗ rất lâu với kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều nhưng lại đóng rất sớm các giao dịch đang có lời.

Ngược lại với những nhà đầu tư có lợi nhuận, họ thường thiếu kiên nhẫn với những lệnh đang thua lỗ nhưng lại duy trì các lệnh đang có lời.

Cả 2 trường phái trên đều có thể hợp lý hoặc không trong một số trường hợp nhất định chứ không phải ở tất cả các tình huống xảy ra trên thị trường này. Mặc dù khi mở một giao dịch nào đó, các bạn thường sẽ luôn đặt niềm tin vào chiến lược của mình, nhưng cũng tùy từng trường hợp cụ thể mà phải biết đóng lệnh đúng lúc hoặc tiếp tục duy trì vị thế để có thể cải thiện được vốn chủ sở hữu.

Equity sẽ được cải thiện khi nhà đầu tư biết chốt lời đúng lúc, cắt lỗ đúng nơi, mà điều này chỉ có thể đạt được khi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường.

Equity là một nội dung khá quan trọng, không chỉ trong forex mà cả trên thị trường tài chính. Nếu có thời gian, các bạn có thể nghiên cứu khái niệm này trong các lĩnh vực khác nữa của nền kinh tế. Điều này sẽ giúp các bạn nâng cao kiến thức rất nhiều, càng hiểu rõ hơn về tài chính, các bạn sẽ càng dễ thành công hơn khi đầu tư vào bất kỳ một thị trường nào.

Bạn vừa đọc bài viết: Equity là gì? Vốn chủ sở hữu trong giao dịch forex

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Các bài viết liên quan

Bình luận
Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments