Các mô hình nến đảo chiều MẠNH NHẤT cần biết trong forex

Trader cũng giống 1 viên tướng ra trận cần phải biết khi nào nên Công, khi nào nên Thủ. Và mô hình nến đảo chiều giúp trader tìm điểm báo cháy chính xác nhất, để biết thời điểm nào nên vào, thời điểm nào nên ra.