fbpx

by Tin Nguyen | Th12 09, 2019

Rising Three Methods (Tăng giá 3 bước) là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng. Mẫu này rất hữu íc…

by Tin Nguyen | Th12 09, 2019

Piercing Pattern (Đường nhọn) là mô hình đối lập với Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ). Đây là cụm…

by Tin Nguyen | Th12 09, 2019

Morning Star (Sao Mai) là mô hình đảo chiều xuất hiện rất thường xuyên trên thị trường forex. Do đó,…

by Tin Nguyen | Th12 09, 2019

Bullish Kicking (Cú đá đẩy giá tăng) là một mô hình có thể hiếm khi xuất hiện nhưng một k…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

Inverted Hammer (Búa Ngược) là một trong bộ tứ nến đơn rất nổi tiếng bên cạnh Hammer (Cây Búa), Shooting…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

High Price Gapping Play (Khoảng trống giá ở đỉnh) và Low Price Gapping Play (Khoảng trống giá ở đáy) là…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

Dumpling Top (Đỉnh Bằng), đối nghịch với Fry Pan Bottom (Đáy Bằng) là hai mô hình đảo chiều, được tạo…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

Doji là mẫu nến rất cơ bản và cực kỳ quan trọng mà mọi trader giao dịch theo mô hìn…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

Doji là mẫu nến rất cơ bản và cực kỳ quan trọng mà mọi trader giao dịch theo mô hìn…

by Tin Nguyen | Th12 08, 2019

Bullish Counterattack Line (Đường phản công tăng) là mô hình 2 nến đảo chiều có diễn biến tâm lý khá…

Scroll Up