by Tin Nguyen | Th7 15, 2019

Trong trading có rất nhiều phương pháp, rất nhiều kiểu giao dịch, từ đó sản sinh ra rất nhiều phong…

by Tin Nguyen | Th7 14, 2019

Nhiều trader kỳ vọng quá nhiều vào thị trường forex, tuy nhiên, kỳ vọng đa phần được đẩy lên quá…

by Tin Nguyen | Th7 13, 2019

Trong thị trường Forex, các trader thường làm việc hết sức căng thẳng, thường xuyên đối diện với nhiều khó…

by Tin Nguyen | Th7 12, 2019

Khi nói đến thị trường ngoại hối hay thị trường Forex, ta đều biết chúng mở cửa 24 giờ một…

by Tin Nguyen | Th7 11, 2019

Giao dịch Forex nói riêng và giao dịch tài chính nói chung, thì chiến thuật giao dịch với Breakout là…

by Tin Nguyen | Th7 11, 2019

Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay, cùng với thời đại kinh tế chia sẻ, thì…

by Tin Nguyen | Th7 10, 2019

Nếu bạn là trader, ít nhiều bạn cần xác định được xu hướng, vì tầm quan trọng của nó. Là…

by Tin Nguyen | Th7 10, 2019

Việc vận dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng máy móc robot vào công việc nhằm nâng cao năng…

by Tin Nguyen | Th7 09, 2019

Nếu bạn là trader, mà không có nhật ký giao dịch, thì khả năng thành công của bạn rất thấp.…

by Tin Nguyen | Th7 09, 2019

Nếu bạn là một trader mới, bạn không có kinh nghiệm, bạn không có kiến thức, bạn không biết phân…