Quỹ Vàng SPDR Gold Trust

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Quỹ vàng SPDR Gold Trust

Tổng trữ lượng vàng của Quỹ SPDR Gold Trust

Biến động giá và hoạt động mua bán của quỹ SPDR Gold Trust

  • Biểu đồ sẽ được cập nhật tự động hàng ngày ngay sau khi có dữ liệu từ quỹ SPDR Gold Trust
  • Bạn cũng có thể xem trực tiếp dữ liệu quỹ SPDR trên file excel bằng link sau: https://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data/