fbpx

Pivot Point là gì? Cách tính Pivot Point
20/04/2019
Một khái niệm dùng để chỉ sự đảo chiều của thị trường, tại sao thị trường lại đảo chiều, đó là khi xu hướng tăng…
Scroll Up