fbpx

Giới thiệu về phương pháp Elliott Wave
27/03/2019
Ralph Nelson Elliott đã phát triển phương pháp Elliott Wave vào năm 1930. Elliott cho rằng thị trường chứng khoán không hoàn toàn biến động…
Scroll Up