fbpx

Equity là gì? Cách tránh bị cắt lệnh oan vì lệnh margin call (gọi ký quỹ)
18/03/2019
Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời một số câu hỏi liên quan đến ký quỹ như ký quỹ là gì?, biên độ ký…
Scroll Up