fbpx

Cách chọn kích thước cho giao dịch forex
17/05/2019
Kích thước giao dịch hay volume là khối lượng bạn giao dịch một cặp tiền tệ trong 1 khoảng thời gian nào đó. Nghe tưởng…
Scroll Up